Collection: Santes Dwynwen Collection

Indulge in the allure of our Santes Dwynwen Collection, a celebration of Welsh romance and cultural richness. Named after the Welsh patron saint of lovers, this collection pays homage to Santes Dwynwen's enduring tale. Each piece is a masterpiece, intricately designed to weave tradition, love, and craftsmanship into wearable art. Ymgollwch yn swyn ein Casgliad Santes Dwynwen, sy’n dathlu cariad a thraddodiad cyfoethog Gymreig. Mae’r casgliad wedi ei seilio ar chwedl Santes Dwynwen, nawddsant y cariadon ac mae pob darn yn gwau traddodiad, cariad a chreftwaith mewn gemwaith gywrain.

Explore our enchanting Dragon Tail Heart series, featuring intricate dragon tail hearts delicately crafted in sterling silver. Available in drops, studs, bracelets, and necklaces, these pieces showcase the timeless symbol of love, resilience, and Welsh heritage. Edrychwch ar gyfres Cynffon y Ddraig, sydd yn cyfuno calonnau a chynffonnau dreigiau cywrain mewn arian sterling. Yn dathlu symbol oesol cariad, mae’r darnau ar gael fel clystdlysau, breichledau a mwclis.

Whether you choose the subtle threads of our drop earrings or the classic elegance of our stud earrings, the Santes Dwynwen Collection offers versatility for every occasion. Adorn yourself or surprise a loved one with a gift that encapsulates the essence of Welsh romance. Os dewiswch un o’n clystdlysau bachyn neu styd, mae’r Casgliad Santes Dwynwen yn cynnig hyblygrwydd i chi ar gyfer unrhyw achlysur. Arwisgwch eich hun neu rhowch anrheg i rywun annwyl gydag anrheg sy’n ymgorfforfforiad o ramant a chariad.

4 products